Aktualno

7. maj 2020

Kaj storiti, da ne bo težav z najemnikom?

Da boste stanovanje laže oddali, naj bo čisto in urejeno. Nekaterim najemnikom je ljubše, če je stanovanje tudi že opremljeno, drugi iščejo prostor, ki ga lahko uredijo sami. Če boste oddajali stanovanje z opremo, vam svetujemo, da ne vlagate v drage premičnine, sicer boste lahko neprestano v skrbeh, ali vaš najemnik z njimi res dovolj skrbno ravna. Poskrbite za osnovno ter funkcionalno opremo, drugo pa po dogovoru prepustite vašemu najemniku.

Najemna pogodba naj, skladno s Stanovanjskim zakonom, vsebuje določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe. Najemna pogodba med drugim določa višino najemnine, način in rok plačevanja, obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na individualne obratovalne stroške (stroški za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanja in podobno) ter skupne obratovalne stroške (za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe). Najemnik plačuje stroške obratovanja večstanovanjske stavbe, lastnik stanovanja pa krije stroške investicijskega vzdrževanja (vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah) in rezervni sklad, razen če v pogodbi določite drugače. Najemne pogodbe ni treba overiti pri notarju. Lahko jo sestavite sami.

Dober najemnik stanovanja bo le-tega skrbno uporabljal in se držal vseh določil v sklenjeni pogodbi. Toda dobro je vedeti, kakšne možnosti imate na voljo, če gre karkoli narobe. Svetujemo vam pogovor s pravnikom, da boste vedeli kakšne težave se lahko pojavijo in kako jih lahko rešujete (predvsem kaj lahko naredite, če najemnik ne plačuje stroškov). Morda se boste pogostim možnim zapletom lahko izognili, tako da se o njih vnaprej pogovorite z najemnikom in jih vključite tudi v najemno pogodbo.

Potrebno je poskrbeti tudi za ustrezno zavarovanje nepremičnine. Lastniki se glede na razpoložljive informacije najpogosteje odločijo za požarno zavarovanje (to vključuje denimo tudi naravne nevarnosti kot so vihar, toča in, če je posebej dogovorjeno, poplava), potresno zavarovanje, strojelomno zavarovanje in vlomilsko zavarovanje. Priporočamo vam, da zavarujete tudi opremo, katere lastnik ste.

Svojemu najemniku predlagajte, naj sam zavaruje svoje stvari. Veliko najemnikov namreč niti ne pomisli, da za svojo lastnino in odgovornost potrebujejo svojo lastno zavarovalno polico, saj zmotno mislijo, da sta ti kriti s polico lastnika stanovanja. To pa navadno ne drži. Ob nevihti lahko toča poškoduje streho. V tem primeru bo povračilo škode dobil (so)lastnik stavbe, torej vi. Če pa indirektni udar strele uniči najemnikov računalnik, ki je ustrezno zavarovan, se škoda povrne njemu.

Kljub skrbnemu ravnanju gre doma lahko marsikaj narobe, zato se pripravite tudi na take primere in se z najemnikom dogovorite, naj vas obvesti o škodi, da se lahko dogovorita za njeno odpravo. Če najemnik povzroči škodo zaradi neprevilne oziroma malomarne uporabe nepremičnine, potem je odgovoren za stroške popravila. Številna manjša in enostavnejša dela lahko dobro opravi najemnik sam, določena pa je kljub temu bolje zaupati strokovnjakom. Pripravite seznam mojstrov, na katere se ob škodi lahko obrnete ali pa se pri vaši zavarovalnici pozanimajte o zavarovanju domske asistence.

Svojemu najemniku morate zaupati in pustiti, da nemoteno živi svoje življenje. Nikakor ne smete brez njegove vednosti vstopati v stanovanje. Najbolje bo, če se dogovorita, da ga boste obiskali in preverili, če stanovanje uporablja skladno z dogovorom in najemniško pogodbo. Najemnik namreč mora dopustiti lastniku vstop v nepremičnino, vendar Stanovanjski zakon določa, da njeveč dvakrat letno. Na kakšen način in v kakšnih časovnih obdobjih, lahko skupaj opredelita v pogodbi. Z jasno opredeljenimi obveznostmi in dolžnostmi na obeh straneh boste veliko naredili, da boste imeli dobrega najemnika in da bo seveda zadovoljstvo obojestransko.

Vir: SLONEP

© 2013-2019 REP d.o.o.
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
REP d.o.o.
Partizanska cesta 30
6210 Sežana
T
+386 (0)5 731 31 90
M
+386 (0)41 65 12 13
F
+386 (0)5 731 31 81
E
info@rep.si

Želite prejemati koristne informacije in nasvete s področja vrednotenja nepremičnin?