Aktualno

21. september 2019

Neurejeno lastništvo?

Splošno prepričanje, da kupec postane lastnik nepremičnine v trenutku ko plača kupnino in dobi ključe, ne pije ravno vode. Da postane pravni lastnik, ga mora sodišče vpisati v zemljiško knjigo, kjer ga navede kot novega lastnika.

Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vknjižbo v zemljiško knjigo. Vknjižba se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega predloga in priložene overjene prodajne pogodbe z overjenim zemljiškoknjižnim dovolilom . Oba dokumenta morata biti pravilno sestavljena, da izpolnjujeta pogoje za vpis v zemljiško knjigo.

Prenos lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju ali hiši je kompleksen postopek, ki ga sestavlja več dogodkov:

  • Podpis prodajne, menjalne pogodbe oz. druge pogodbe
  • Overitev pogodbe
  • Vložitev predloga za vpis v zemljiško knjigo z overjeno pogodbo
  • Odločitev sodišča o vpisu v zemljiško knjigo
  • Pravnomočnost sklepa o vpisu v zemljiško knjigo

Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je osnovni pogoj, da prodajalec (vpisan v zemljiško knjigo brez bremen) overi svoj podpis pri notarju in izpolni davčne obveznosti. V skladu z dogovorom, običajno po plačilu celotne kupnine, prodajalec izroči overjeno pogodbo kupcu, ki jo skupaj z predlogom za vpis v zemljiško knjigo odnese na pristojno okrajno sodišče. Sodišče na dan vložitve predloga za vpis v zemljiško knjigo s plombo objavi začetek postopka za vpis kupca v zemljiško knjigo. Na sodišču obravnavajo zadeve po vrstnem redu kot so bili predlogi v zemljiško knjigo vloženi. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Za sestavo in pregled pogodb in vpisov v zemljiško knjigo smo vam vselej na voljo.

© 2013-2019 REP d.o.o.
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
REP d.o.o.
Partizanska cesta 30
6210 Sežana
T
+386 (0)5 731 31 90
M
+386 (0)41 65 12 13
F
+386 (0)5 731 31 81
E
info@rep.si

Želite prejemati koristne informacije in nasvete s področja vrednotenja nepremičnin?